Kroatiske statsborger

Alle Kroatiske statsborgere – uanset hvilket land de har bopæl i, har ret til at købe og opnå ejerskab af alle typer ejendom i Kroatien.

De dokumenter man som Kroatisk statsborger har brug for i denne proces, er følgende:

  1. OIB (Kroatisk CPR-nummer)
  2. Personlig ID

KØBSPROCESS

Processen starter når I kontakter os ved et møde, per telefon eller via mail.

Fortæl os om det I søger og de behov og drømme I har, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at finde det, der matcher jeres ønsker.

FREMVISNING AF EJENDOMMEN

Vi foretrækker, at planlægningen af fremvisning af den eller de valgte ejendomme, starter på en af vores kontorer.

Før vi tager ud til ejendommen, vil den ansvarlige Rebecca agent præsentere jer for detaljer omkring ejendommen, vi bliver enige om ’Terms & Conditions’, og i den sammenhæng underskrives en samarbejdsaftale hvor I autoriserer os til at fremvise og formidle købet samt forpligter jer til at betale os provision.

Det er således i Kroatien, at mæglerprovision deles imellem sælger og køber.

KONTROL AF DEN NØDVENDIGE DOKUMENTATION

Vi gennemgår i detaljer den dokumentation der er fremlagt for den ejendom I har valgt og kontrollerer, at alt er i overensstemmelse med regler og love.

Når I har valgt den ejendom I gerne vil købe, starter købsprocessens næste trin.

  1. Rebecca agenten kontakter sælgeren af ejendommen og bekræfter prisen eller formidler det tilbud I har afgivet
  2. Rebecca agenten udfører den endelige kontrol af den fremlagte dokumentation samt undersøger om der er brug for yderligere oplysninger.
  3. Størrelse af udbetaling, dato for seneste betaling af det fulde beløb samt endelig overdragelsen af ejendommen aftales. Der skal underskrives en aftale der bekræfter dette. Denne aftale behøver ikke at underskrives i overværelse af en notar, men kan underskrives enten på vores kontor eller hos en advokat.
  4. Hovedkontrakten skal underskrives, og den endelige betaling skal finde sted
  5. Ejendommen skal overdrages
  6. Skødet skal føres over i jeres navn

Efter underskrift af den endelige kontrakt, gennemfører vi også aflæsning af el og vand og overfører disse services til jer.

This website is leaving "cookies" on your computer for the purpose of content navigation and anonymized usage statistics collection. By using this website you confirm that you agree with this.