Dokumentationskontrol

Afhængigt af hvem der køber din ejendom, om det er en kroatisk eller en udenlandsk statsborger, og om ejendommen købes kontant eller om købet er finansieret, har du muligvis brug for følgende dokumentation:

  1. Skødet
  2. Matrikel oplysninger
  3. Bevis for legalisering, hvis ejendommen blev bygget uden byggetilladelse
  4. Energicertifikat
  5. Dokumentation for at grunden hvor huset eller lejligheden ligger ikke er landbrugsjord (Gælder alle former for ejendomme hvis kunderne ikke er kroatiske statsborgere)
  6. Lokalplan fra kommunen
  7. Ibrugtagningstilladelse for ejendomme bygget efter 1968
  8. Hvis ejendommen blev bygget før 1968, kræves et bevis for dette
  9. Bevis for, at ejendommen ikke er erhvervet under ægteskabet, eller bevise at der er opnået ægtefællens samtykke til salget
This website is leaving "cookies" on your computer for the purpose of content navigation and anonymized usage statistics collection. By using this website you confirm that you agree with this.